Informace o nás

Rodinné centrum RYBKA

Rodinné centrum Rybka je zařízením sloužící rodičům a jejich dětem.
 

Co nabízí:

•    Možnost pro maminky vyjít z izolace a monotónnosti každodenního života, do které jsou často v době mateřské dovolené uzavřeny.   Možnost sdílení zkušeností.
•    Poskytnou dětem možnost růst v kolektivu ostatních děti a rozvíjet se v různých dovednostech.
•    Pomoci rodičům zvládnout životní změnu, kterou sebou péče o dítě přináší. Pro rodiče připravujeme přednášky, aktivity, ve kterých se mohou společně jako rodina zapojit.  Prostředí k rozhovoru, výměně zkušeností
 

Kluby pro maminky s dětmi


Každé úterý 9:00 do 11:30 hod. v prostorách Centra 5ka
Náplní klubu je volná hra, a od 10.hod. je připraven krátký program pro děti přizpůsobený jejich věku (např. výtvarničení, pohybové hry, divadlo, pohádky, padák, říkanky, zpívánky ...). Maminky mají možnost si popovídat u kávy či čaje.
 

Přednášky

Výchova děti předškolního věku

Mimo tato pravidelná setkání Rybka připravuje jednorázové akce pro celou rodinu. Cílem těchto akci je posílit fungování rodiny jako celku. K těmto akcím patří např. Drakiáda, Kastaniáda, Cesta broučků s lampionky…..
Dále připravujeme pro maminky s dětmi různé výlety, víkendové pobyty.RC se nachází v prvním patře, kočárky můžete nechávat v přízemí budovy.

 


Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.


Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.


Kontakt

Rodinné centrum Rybka

Centrum 5ka
Komenského 39
Rychnov nad Kněžnou


724044830


Těšíme se na vás :-)